Notulen ledenvergaderingen

Notulen bestuursvergaderingen

De notulen van de bestuursvergaderingen verschijnen niet op de website. Mocht je interesse hebben in de notulen, dan kun je die bij de secretaris opvragen.