Contributie


De contributie voor het seizoen 2016-2017 bedraagt 100 euro.

De contributie moet voor 1 september 2016 op de bankrekening van BIOS staan:

Bankrekening NL14ABNA0422606804
t.n.v. BC BIOS Culemborg
o.v.v. BIOS contributie 2016-2017

Vragen aan de penningmeester?
Mail de penningmeester van de BIOS